Aktuālākās nozoloģijas

Imunitāte

Imunitāte (lat. immunitas atbrīvo anās, izglāb anās no kaut kā, atsvabinā anās no sevis) ir organisma neuzņēmība, spēja pretoties infekciju izraiso iem aģentiem (tostarp, slimības izraiso ām baktērijām) un sve ādām vielām; organisma spēja pretoties tādai ārēju faktoru iedarbībai, kas varētu izmainīt tā normālās funkcijas.

Visas preces
Osteohondroze

Osteohondroze (gr. kauls, ό skrimslis) ir kompleksi distrofiski bojājumi locītavu skrim ļaudos, kas var attīstīties praktiski jebkurā locītavā, taču visbiežāk skar starpskriemeļu diskus. Atkarībā no lokalizācijas var izdalīt kakla, krū u vai arī jostas rajona osteohondrozi.

Visas preces
Metabolisms

Metabolisms (gr. ή - pārvēr anās, izmaiņas) jeb vielmaiņa ir ķīmisku vielu pārvēr anas procesu kopums organismā, kas nodro ina organisma aug anu, attīstību, darbību un visas tā dzīves aktivitātes.

Visas preces